Algemene voorwaarden

De volgende voorwaarden tussen jou als klant en Jurken Huren beschrijft de condities die van toepassing zijn op de website www.JurkenHuren.nl en aanverwante diensten, waaronder de Jurken Huren-huurdiensten en verkoopproducten. Door gebruik te maken van de ‘diensten’ erken je de algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en akkoord gaat met de genoemde voorwaarden.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG. De voorwaarden zijn onder voorbehoud en kunnen veranderen sinds de laatste keer dat je gebruik hebt gemaakt van de diensten van Jurken Huren. Door de klikken op “Ik ga akkoord” of het anderszins gebruiken van Jurken Huren, ga je akkoord met de genoemde voorwaarden.

Artikel 1 – Definties

 1. Jurken Huren: de eenmanszaak “Jurken Huren”, statutair gevestigd te Arnhem en kantoorhoudende Zutphenseweg 6 te Deventer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60067985. Ook wel genoemd “Jurken Huren”, “jurkenhuren.nl”, “www.jurkenhuren.nl” “de webshop van Jurken Huren”, “verhuurder”, “verkoper”, “ondernemer”.
 2. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
 3. Artikelen: alle producten die door Jurken Huren te huur en/of te koop aan de klant worden aangeboden in de ruimste zin van het woord.
 4. Overeenkomst: de huur- dan wel koopovereenkomst die Jurken Huren sluit met de klant, alsmede de overeenkomst van opdracht, waarbij Jurken Huren zich met de klant verbindt om bepaalde werkzaamheden te verrichten.

Artikel 2 – Over de overeenkomst

Door de diensten van Jurken Huren aan te bieden, willen wij je toegang geven tot de prachtigste jurken van premium merken, met de daarbij behorende accessoires.

Kinderen onder de 18 jaar mogen geen zelfstandig gebruik maken van de diensten. Ouders of wettelijke voogden kunnen plaatsvervangend akkoord gaan met de algemene voorwaarden, maar zijn daarmee aansprakelijk voor de huur of verkoop van een product en de daarbij behorende juridische gevolgen die hij of zij kan oplopen.

Jurken Huren kan de algemene voorwaarden wijzigen, aanpassen of verwijderen op elk moment en om elke reden. Toch zal Jurken Huren haar uiterste best doen om op jou als klant op de hoogte te houden van de voorwaarden door het plaatsen van een bericht op de website of het versturen van een e-mail naar het e-mailadres dat u bij de registratie van Jurken Huren heeft aangeleverd.

Je erkent en gaat ermee akkoord dat wij grenzen stellen aan de huur of aankoop van producten, waaronder het beperken van geplaatste orders onder één enkele klantrekening, betaalkaart of facturerings-of verzendadres. We behouden ons op het recht te beperken, te annuleren of te huur over verkoop van producten te verbieden om welke reden dan ook, inclusief de beschikbaarheid.

Jouw bestelde producten worden op de door jou aangegeven datum bij het plaatsen van de bestelling bezorgd. De bestelde producten worden door een postbedrijf, geselecteerd door Jurken Huren, bezorgd.

Indien je om welke reden dan ook niet in staat bent de door jou verschuldigde bedragen binnen het vernoemde termijn aan Jurken Huren te betalen, zullen wij genoodzaakt incassoprocedures te stellen. Hierbij ga je tevens akkoord met de te maken kosten van Jurken Huren, inclusief eventuele advocaatkosten.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing en bindend op alle overeenkomsten tot het verhuren en/of verkoop van goederen met Jurken Huren en in het kader daarvan te verrichten werkzaamheden.

2 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn voor Jurken Huren slechts bindend indien deze door Jurken Huren uitdrukkelijk schriftelijk zijn geaccepteerd en bevestigd.

3 Algemene Voorwaarden van jou als klant zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons, Jurken Huren, uitdrukkelijk schriftelijk wordt geaccepteerd en bevestigd.

4 In geval van verlenging van een artikel waarop deze algemene voorwaarden (nog) niet van toepassing waren, gelden deze algemene voorwaarden vanaf de datum van verlenging.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat jij als klant via de website van Jurken Huren een bestelling hebt geplaatst en/of een reservering hebt gedaan en van Jurken Huren schriftelijk een orderbevestiging van de bestelling hebt ontvangen.
 2. De overeenkomst kan ook mondeling of schriftelijk op een andere wijze tussen jou als klant en Jurken Huren tot stand komen nadat Jurken Huren de overeenkomst mondeling of schriftelijk bevestigd.

Artikel 5 – Duur en opheffing

 1. Indien de klant en Jurken Huren akkoord zijn gegaan met verhuur, is de overeenkomst geldig voor de in de orderbevestiging genoemde looptijd.
 2. In geval bij het verhuren van artikelen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing tot het einde van de huurperiode.
 3. Jurken Huren is in de volgende gevallen bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen of de overeenkomst zonder voorafgaande waarschuwing geheel of gedeeltelijk bij aangetekend schrijven te ontbinden:
 4. Indien de klant een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;
  ii. Indien de klant in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling is aangevraagd;
  iii. Indien in het kader van surseance van betaling een akkoord door de klant wordt aangeboden;
  iv. Indien de klant insolvabel blijkt of wordt getroffen door een beslaglegging;
  v. Indien de klant, ingeval van overmacht, niet kan nakomen.

In alle genoemde gevallen is Jurken Huren bevoegd om alle kosten, schade (waaronder nog niet verschenen huurafdrachten) en rentevergoedingen door de klant vergoed te krijgen.

Jurken Huren is bevoegd een klant uit te sluiten voor het gebruik van de diensten van Jurken Huren, dan wel het sluiten van een Overeenkomst. Dit zonder opgaaf van redenen.

Artikel 6 – Annuleren

 1. Annuleringsvoorwaarden huren. Onder de volgende voorwaarden ben je in de mogelijkheid om je huur-product te annuleren:
 2. Binnen 30 (dertig) dagen voor de leverdatum, mag je annuleren en zijn hier geen extra kosten aan verbonden. Ook krijg je indien van toepassing het gehele betaalde bedrag terug dat is betaald bij het plaatsen van de order.
 3. Wanneer je in minder dan 30 (dertig) dagen maar meer dan 14 (veertien) dagen voor de leverdatum annuleert, wordt het betaalde bedrag dat is gebruik voor het plaatsen van de order, omgezet in een krediet. Dit krediet is te allen tijde te gebruiken bij Jurken Huren.

iii. Indien je 14 (veertien) dagen of minder voor de levering annuleert, zal het betaalde bedrag dat is gebruik voor het plaatsen van de order, omgezet in een krediet. Dit krediet is te allen tijde te gebruiken bij Jurken Huren. Dit krediet wordt verminderd met de annuleringskosten die een hoogte van €9,95 bedraagt.

 1. Annuleringsvoorwaarden kopen. Onder de volgende voorwaarden ben je in de mogelijkheid om je gekochte product te annuleren.
 2. Je hebt als klant het recht om een bestelling te annuleren of retourneren vanaf de datum waarop je een bestelling bij Jurken Huren hebt geplaatst tot 14 (veertien) dagen na ontvangst van de bestelde artikelen, met uitzonderling van artikelen die niet geschikt zijn om te worden geretourneerd om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en/of waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.
 3. Indien je als klant de bestelling wenst te annuleren of de ontvangen artikelen wenst te retourneren, moet je Jurken Huren hiervan schriftelijk op de hoogte brengen. Dit kan per post, bij voorkeur door het retourformulier – die op de Jurken Huren website onder het kopje “service” te vinden is – bij in het retour pakket te voegen, of door het sturen van een brief naar Jurken Huren, of door het versturen van een e-mail naar retour@jurkenhuren.nl. Dit moet echter altijd binnen bovengenoemde termijnen (paragraaf 6.2)

iii. Na het doen van de mededeling, zoals benoemd in paragraag 6.2, heb je als klant 14 (veertien) dagen de tijd om de artikelen retour te sturen op de wijze zoals uitgelegd in artikel 7 (retourneren)

 1. Tot op het moment dat jij als klant de artikelen retour stuurt, behoor je zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. Je gebruikt de artikelen alleen op de manier die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.
 2. Nadat Jurken Huren de artikelen retour heeft ontvangen, zullen wij (Jurken Huren) het bedrag zo spoedig mogelijk (uiterlijk 14 (veertien) dagen) na ontvangst van de artikelen, op dezelfde wijze als waarop jij als klant hebt betaald, terugstorten (of als de artikelen nog niet zijn betaald, de retourzending van artikelen verwerken in het account van jou als klant).

Artikel 7 – Retourneren

Retourzendingen gekochte artikelen. Je bent als klant verplicht om aan de volgende voorwaarden te doen bij het retour sturen van een gekocht artikel:

 1. Jurken Huren zorgt voor een volledige vergoeding of, indien jij als klant dat wenst, vervanging van teruggestuurde artikelen. Wel moeten alle artikelen worden teruggestuurd in dezelfde staat als waarin zij verkeerden bij ontvangst. Dit houdt in dat de artikelen niet beschadigd, vuil, gewassen, gewijzigd of gedragen mogen zijn en dat etiketten of prijskaartjes niet zijn verwijderd.
 2. Bij het terugsturen van de artikelen hoor je als klant het artikel op dezelfde manier in dezelfde verpakking te verpakken als waar het artikel in is aangekomen. Daarnaast moet je als klant dezelfde doos gebruiken als bij ontvangst, tenzij deze zo erg beschadigd is dat het de artikelen bij terugsturen niet meer beschermd.
 3. Bye Bye jurken kunnen niet geretourneerd worden.
 4. Het is enkel mogelijk om een waardebon te ontvangen, geld terug krijgen is niet mogelijk bij het aanschaffen van Bye Bye dresses
 5. De kosten van het retourneren van Bye bye Dresses zijn voor de koper

iii. Het risico voor de juiste uitvoering van het retourneren en het terugsturen binnen de gestelde termijn ligt bij jou als klant. Bij retourzending dien je als klant het verzendbewijs te bewaren totdat wij (Jurken Huren) verklaren de artikelen in goede staat te hebben ontvangen.

iiii. Voor het retourneren van gekochte artikelen draag jij als klant draag de rechtstreekse kosten voor de retourzending(en), tenzij anders overeengekomen.

Retourzendingen huur artikelen. Je bent als klant verplicht om aan de volgende voorwaarden te doen bij het retour sturen van een gehuurd artikel:

 1. Wanneer jij als klant niet tevreden bent over je gehuurde artikel, kun je voor een vergoeding van 15 (vijftien) euro die door jou als klant wordt betaald een ander artikel ontvangen. Het gehuurde artikel waarover je niet tevreden bent wordt je geacht dat je die dezelfde dag van het informeren terugstuurd, waarop wij (Jurken Huren) jou een ander (door jou gekozen) artikel toesturen. Het verschil in huurprijs wordt diezelfde dag verrekend, waarop wij het verschil terug naar jou overmaken of jou een betaallink sturen om het extra bedrag te betalen.
 2. Bij het terugsturen van de artikelen behoor je als klant het artikel op dezelfde manier in dezelfde verpakking als waar het artikel in is aangekomen te verpakken. Daarnaast moet je als klant dezelfde doos gebruiken als bij ontvangst, tenzij deze dusdanig beschadigd is dat het de artikelen bij terugsturen niet meer beschermd.

iii. Het risico voor de juiste uitvoering van het retourneren en het terugsturen binnen de gestelde termijn ligt bij jou als klant. Bij retourzending dien je als klant het verzendbewijs te bewaren totdat wij (Jurken Huren) verklaren de artikelen in goede staat te hebben ontvangen.

 1. Je ontvangt als klant een retourlabel van Jurken Huren voor je retourzending. Door dit retourlabel te gebruiken en de genoemde stappen (zoals benoemd in artikel 7.1 en 7.2) te volgen, kun je de retourzending voltooien.

Artikel 8 – Bezorging 

 1. Je bestelde artikelen worden bezorgd door een postbedrijf, geselecteerd door ons, Jurken Huren. De levering zal op zijn minst bestaan uit de bestelde artikelen, met indien van toepassing een beschermhoes voor de artikelen en indien van toepassing een verpakking waarin de artikelen aan het einde van de huurperiode in kunnen worden geretourneerd. De artikelen worden geleverd op het adres dat door jou als klant bij de bestelling aan ons doorgegeven is.
 2. Het risico met betrekking tot de te leveren artikelen gaat op het moment van levering bij jou als klant over op de klant.
 3. Na ontvangst dien jij als klant de artikelen te onderzoeken en na te gaan of de kwaliteit en kwantiteit van de artikelen overeenkomt met jouw bestelling waar wij, Jurken Huren, mee akkoord zijn gegaan door het versturen van een orderbevestiging.
 4. Indien de geleverde artikelen niet voldoen aan de beschrijving op de website of aan andere gemaakte afspraken/verwachtingen of indien de artikelen en/of het pakket niet voldoen aan de eisen zoals omschreven in paragraaf 8.1 of indien er sprake is van (zichtbare) gebreken aan de artikelen, dien jij als klant zo spoedig mogelijk, maximaal binnen 24 (vierentwintig) uur, na ontvangst, contact op te nemen met de klantenservice van Jurken Huren. Waar mogelijk zal Jurken Huren zo snel mogelijk zorgen voor reparatie of herstel.
 5. Het recht van de klant op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel, vervanging of (schade)vergoeding komt te vervallen indien de gebreken die jij als klant hebt gevonden niet binnen de gestelde termijn worden gemeld. Bovendien schort dit niet de betalingsverplichting van de klant niet op.
 6. Jurken Huren neemt de behandeling van de bestelling van de klant met een zo groot mogelijke zorgvuldigheid in acht. De opgegeven leveringstermijnen zijn altijd een benadering en nooit gestelde termijnen. Desalniettemin zullen wij, Jurken Huren, zich tot ons uiterste inspannen om de opgegeven leveringstermijnen na te komen.
 7. De huurperiode begint op het moment van bezorging van de artikelen bij jou als klant. Bij het bepalen van het bezorgmoment is de verklaring van het postbedrijf bepalend. De huurperiode eindigt op een vooraf overeengekomen datum. Indien de artikelen op die datum niet retour zijn ontvangen door Jurken Huren eindigt de huurperiode op het moment dat Jurken Huren de artikelen  retour heeft ontvangen. Bij het bepalen van het ontvangstmoment bij terugsturen is de verklaring van het postbedrijf bepalend.

Artikel 9 – Prijzen

 1. Alle door Jurken Huren weergegeven prijzen en met de klant overeengekomen prijzen zijn inclusief btw en inclusief verzendkosten tenzij anders vermeld. prijs verhuurde artikelen is inclusief verzendkosten en stomerijkosten. Wanneer je een bestelling plaatst voor het huren van een product, geef je hiermee toestemming aan Jurken Huren om de huursom in rekening te brengen op jouw rekening. Jurken Huren zal het bedrag in rekening brengen zodra de bestelling van jouw huurproduct is verwerkt.
 2. Alle prijzen en andere gegevens zijn onder voorbehoud.
 3. Jurken Huren heeft de toestemming om de huurprijzen op ieder moment te wijzigen. Als je als klant een lopende bestelling bij ons hebt, heb je het recht om je bestelling bij ons te annuleren op het moment dat je je niet kan vinden in de nieuwe prijs. Uiteraard zal Jurken Huren nooit zonder kennisgeving een prijs veranderen en verwacht Jurken Huren ook niet dat jij als klant hier zomaar mee akkoord gaat.

Artikel 10 – Betaling

Bij zowel verkoop als verhuur van artikelen dien jij als klant het verschuldigde bedrag voorafgaand aan de verzending van de artikelen te betalen. Gehuurde en gekochte artikelen worden niet door Jurken Huren geleverd aan jou klant voordat Jurken Huren de betaling heeft ontvangen.

Betalingen kunnen worden gedaan via een online betaalsysteem op de website, via een overboeking of per creditcard. Het te betalen bedrag wordt direct gereserveerd op de creditcard van de klant en deze wordt pas afgeschreven nadat je artikelen zijn verzonden. Jurken Huren heeft het recht voor om de geldigheid van de creditcard te controleren en zo ook het kredietlimiet in relatie tot het bestelbedrag en of de adresgegevens van jou als klant juist zijn. Je betaling via internet bevindt zich in een goed beveiligde omgeving. Desondanks is betaling via internet altijd voor eigen risico van jou als klant.

Je hebt als klant de plicht om vergissingen of fouten in de door jou (de klant) gegeven betaalgegevens zo spoedig mogelijk aan ons, Jurken Huren, te melden.

Indien jij als klant niet op tijd aan je betalingsverplichting(en) voldoet, wordt je door ons (Jurken Huren) gewezen op de te late betaling en geven wij, JurkenHuren, jou als klant een termijn van 14 (veertien) dagen om alsnog aan je betalingsverplichting(en) te voldoen. Indien jouw betaling na deze termijn van 14 (veertien) dagen nog uitblijft hebben wij toestemming om het verschuldigde bedrag te incasseren (inclusief de eventuele rente hierover) en daarbij eventuele incassokosten in rekening te brengen.

Artikel 11 – Verplichting van jou als klant

Tijdens de huurperiode van de artikelen hoor je als klant ons (Jurken Huren) te informeren van eventuele wijzigingen in adres- of verblijfplaats.

De huur van artikelen is persoonsgebonden, wat betekent dat jij als klant alleen zelf de artikelen mag gebruiken. Uitlenen of onderverhuren of aan iemand anders beschikking stellen is niet toegestaan.

Je zult als klant je uiterste best doen om de artikelen goed te verzorgen en te onderhouden om deze schadevrij te houden. De goede verzorging van de artikelen is, tijdens de huurperiode, volledig de verantwoordelijkheid van jou als klant.

Als klant hoor je te voorkomen dat de artikelen worden blootgesteld aan een bron die mogelijk schade veroorzaakt aan de artikelen, zoals bijvoorbeeld stof, extreme temperatuurverschillen, (alcoholische) dranken, zon en/of vocht.

Het is absoluut niet toegestaan om als klant schoonmaakmiddelen te gebruiken op de artikelen. Vlekken en andere vormen van schade worden door ons (Jurken Huren) hersteld. Als je als klant toch schoonmaakmiddelen hebt gebruikt op het artikel, kunnen de herstelkosten hiervan op jouw rekening komen.

Je dient als klant er zelf voor te zorgen dat de artikelen vóór de uiterste datum zijn teruggestuurd naar Jurken Huren. Als de artikelen op deze datum nog niet zijn teruggestuurd, ben je als klant een ‘late fee’ verschuldigd. De hoogte van deze late fee is 20 (twintig) % (procent) van de huurprijs per dag.

Als Jurken Huren door de te late ontvangst een toekomstige bestelling niet kan nakomen, ben jij als klant een late fee verschuldigd ter hoogte van het gehele bedrag dat Jurken Huren misloopt doordat wij een toekomstige bestelling niet kunnen nakomen, vermeerderd met 50 (vijftig) % (procent) van dat gehele bedrag.

De late fee die jij als klant verschuldigd kan zijn, kan oplopen tot maximaal 100% van de retail prijs van een nieuwe versie van het artikel(en). Als het bedrag daadwerkelijk oploopt tot deze 100%, worden de artikelen na betaling van dit bedrag automatisch het eigendom van jou als klant. Jurken Huren zal dan een vervangend exemplaar aanschaffen. Indien hetzelfde model in dezelfde kleur en maat niet meer verkrijgbaar is, betaal jij als klant de originele retail prijs plus 150% van de originele retail prijs.

Wanneer een product meer dan 10 (tien) dagen te laat wordt geretourneerd, wordt het beschouwd als niet-retour. Hierbij wordt het bovengenoemde bedrag in rekening gebracht, verminderd met de eventuele verborgen kosten die je al hebt betaald.

Artikel 12 – Diefstal, schade of verlies

 1. Tijdens de periode dat je in het bezit bent van de artikelen ben jij als klant volledig aansprakelijk voor de artikelen.
 2. In geval van schade, diefstal of verlies van de Artikelen, dient Wederpartij Designer Rental zo snel mogelijk, maar ten minste binnen 24 uur, op de hoogte te stellen van de gebeurtenis.
 3. In geval van diefstal, verlies of onherstelbare schade zijn wij, Jurken Huren, bevoegd om 150% van de originele retailprijs van de artikelen door te berekenen aan jou als klant. Jurken Huren zal dan een vervangend exemplaar aanschaffen. Indien hetzelfde model in dezelfde kleur en maat niet meer verkrijgbaar is, betaal jij als klant de originele retail prijs plus 150% van de originele retail prijs.
 4. De volgende voorwaarden behoor je als klant in acht te nemen in geval van schade:
 5. Je bent als klant nadrukkelijk niet toegestaan om zelf actie te ondernemen voor herstel van het artikel. Wij, Jurken Huren, laten het herstel uitvoeren door professionals. Indien je toch zelf actie hebt ondernomen, kunnen eventuele kosten van het herstel hiervan op jou als klant worden verhaald.
 6. Alle artikelen die in een andere staat verkeren dan bij de aflevering van de artikelen (behalve de normale lichte gebruikssporen), zullen door ons (Jurken Huren) worden aangemerkt als beschadigd. Beschadigde artikelen worden hersteld door Jurken Huren.

Schade die valt onder de noemer ‘normale, gebruikelijke gebruikerssporen’ worden niet doorberekend aan Wederpartij. Het staat Designer Rental vrij om te beoordelen of schade onder deze noemer valt.

iii. Als de schade onder “normale of lichte gebruiker sporen” valt of de schade aan de artikelen te repareren is, zullen wij (Jurken Huren) geen kosten in rekening brengen.

 1. Indien het beschadigde gehuurde artikel niet meer gerepareerd kan worden, worden er kosten in rekening gebracht aan jou als klant. Deze kosten kunnen oplopen tot 150% van de originele prijs.
 2. Jurken Huren is nooit aansprakelijk voor de schade die ontstaan is door (verkeerd) gebruik van de artikelen door jou als klant.
 3. De volgende voorwaarden behoor je als klant in acht te nemen in geval van diefstal:
 4. In geval van diefstal moet jij als klant aangifte te doen bij de politie.ii. Bij diefstal hoor jij als klant ons (Jurken Huren) direct te informeren.

Artikel 13 – Overmacht

Juren Huren geen overeenkomsten met de klant na te komen indien Jurken Huren wordt verhinderd als gevolg van omstandigheden die niet de schuld zijn van Jurken Huren. Jurken Huren kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst met jou als klant opschuiven. Indien deze periode langer duurt dan vier weken, dan zijn zowel jij als klant en Jurken Huren bevoegd om de overeenkomst te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding aan de ander.

In deze Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan (naast wat er hierover in de wet staat en in jurisprudentie wordt begrepen), alle van externe oorzaken, die voorzien of niet –voorzien zijn, waarop Jurken Huren geen invloed kan uitoefenen.

Artikel 14 – Eigendom

Alle artikelen die Jurken Huren verhuurt aan jou als klant zijn en blijven eigendom van Designer Rental.

Wanneer het eigendom van de artikelen bij Jurken Huren ligt, ben je als klant niet toegestaan de artikelen te gebruiken voor commerciële doeleinden of om de artikelen te verkopen, verhuren, verpanden of uit te lenen. De huur bij Jurken Huren is strikt persoonsgebonden.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot illustraties, afbeeldingen, foto’s, teksten en andere zaken zijn van Jurken Huren. Deze rechten worden nooit aan jou als klant overgedragen, tenzij dit nadrukkelijk wordt vermeld en overeengekomen.

Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de rechthebbende (Jurken Huren) (onderdelen van) illustraties, afbeeldingen, foto’s, teksten en andere zaken via welk medium dan ook te verspreiden.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

Tenzij het opzet of daadwerkelijke schuld van Jurken Huren betreft, zijn wij (Jurken Huren) niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade van welke aard dan ook, die jij als klant eventueel ondervindt doordat wij (Jurken Huren), om welke reden dan ook, onze verplichtingen niet kunnen nakomen.

Wij (Jurken Huren) zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de door de klant gegeven onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Wij (Jurken Huren) zijn in geen geval aansprakelijk voor schade die veroorzaakt wordt door tekortkomingen van door ons ingeschakelde derden.

Een schadevergoeding die eventueel door Jurken Huren wordt versterkt zal nooit meer zijn dan de prijs waarop de overeenkomst is gebasseerd.

Jurken Huren kan helaas niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen die te laat worden doorgegeven (na 24 uur van het ontvangst van de atikelen bij jou als klant) en/of na afloop van de overkomst.

Artikel 17 Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden kunnen door Jurken Huren worden gewijzigd. Wijzigingen zullen 30 (dertig) dagen na de dag waarop de wijzigingen bekend zijn gemaakt in werking treden. Wijzigingen gelden ook voor al bestaande contracten.

Artikel 18 – Toepassing van het recht

Op alle rechtsverhoudingen tussen Jurken Huren en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.